Kære alle gæster!

Haabet bodega har nu afholdt arrangementer med live musik i baren det sidste års tid. Vi har set rigtig mange musikglade gæster - og naboer - besøge baren, og nyde musikken til disse arrangementer. 

Det er vi selvfølgelig rigtig glade for! Tak for nogle fantastiske aftener, der har bragt lidt liv og glade dage til Amagerbrogade.

Desværre er vi blevet nødt til, at aflyse vores sidste live musik arrangement for sommeren. Dette er dog under protest!

Selvom vi altid har overholdt vores støjgrænse, har bestyrelsen alligevel påbudt os ikke at afholde flere koncerter.

Bestyrelsen og bodegaen har tydeligvis tolket lejekontrakten forskelligt. Udover, at der i selve kontrakten intet stod om at vi ikke måtte have live musik, har bodegaen og bestyrelsen haft en mundtlig aftale om, at der - i god tid - skulle hænges sedler op i de naboopgange, hvor musikken kunne være til gene, samt at støjgrænsen skulle overholdes.

Dette har vi selvfølgelig gjort os meget umage med, at opfylde.

Inden Haabet Bodega overhovedet havde live musik på programmet, blev der lydisoleret yderlige to vægge, sidste år i April.

Vi fik i April i år lavet en professionel lydmåling, der viste at Haabet Bodega lå 4 decibel under tilladte støjniveau. 

Vi har siden lavet lydmålinger under selve musikarrangementerne for at sikre os, at niveauet blev overholdt. 

Til trods for disse tiltag - som har været for egen regning - så har bestyrelsen alligevel givet Bodegaen påbud imod live musik pga klager, som vi ikke må få indsigt i.

Det er selvfølgelig i bodegaens interesse og gode ånd, at genere naboer så lidt som muligt med støj, men det er svært at gøre noget yderliger ved støjforholdene, når vi ikke kan få indsigt i klagerne. I og med, at vi ikke kan dette, så kan vi heller ikke vide, hvor fra i lokalerne støjen tilsyneladende stadigvæk trænger igennem.

Haabet Bodega har ikke ubegrænsede midler til advokater, også selvom kampen er værd at tage op.

Vi føler at dette er et uberettiget påbud!

Bestyrelsen har brugt rigtig mange af ejendommens penge på deres advokat, og eftersom at indehaveren af Haabet Bodega, selv er beboer i andelsforeningen, føles det ikke rigtigt at skulle bruge så mange af andelshavernes ressourcer til noget, der skulle have været en dialog om fra start af, hvor bestyrelsen i god tid  (og ikke efter et helt år) kunne have informeret Bodegaen om, at live musik ikke var tilladt, ifølge deres tolkning af lejekontrakten.

Vi skal nok opdatere om sagen senere på året, men for nu er der umiddelbart ikke flere live musik arrangementer på Haabet Bodegas program.

Vi takker alle musikere og besøgende for dejlig musik og god stemning.